Jsme Klub pevnostního opevnění (KPO) spadající pod organizaci TTO Srub.

 

 

Sdružujeme zájemce o vojenskou historii a fortifikační vojenství. Prvotní klub byl založen na jaře roku 1994 skupinou tří nadšenců a po více než dvaceti letech aktivní činnosti čítá nyní šestnáct osob různých profesí a stáří. Zaměřujeme se především na problematiku fortifikací a čs. opevnění 1936-1945, ale také na zbraně a techniku potenciálních spojenců nebo nepřátel. Paleta našich zájmů je velmi pestrá, společné ale mají jedno - československé opevnění a vše s ním související. Členové sdružení se v průběhu roku aktivně scházejí a podílejí na akcích spojených s vojenskou historií. Dříve jsme měli "základnu" na objektu R-S 65 "Modřín", kde jsme vyrobili například makety střílen na dvojčata těžkých kulometů nebo makety pozorovacího zvonu z betonových segmentů, ale bohužel jsme ho museli kvůli neshodám s majitelem okolních lesů opustit. V nedávné době jsme zahájili rekonstrukci objektu N-S 90 Vodojem. 


Naším nepsaným posláním je propagace historie čs. opevnění, tradice naší armády a zpřístupňování jí široké veřejnosti.

Členové se každoročně scházejí na svém zimním (leden), jarním (květen) , letním (červenec)  a podzimním srazu (říjen), kde se informují a plánují společné akce.