Úklid, stěhování, centrála v čudu,

05.12.2015 00:00
Vyrazili jsme v pátek a ještě za světla dorazili na bunkr. Po marných pokusech nastartovat centrálu 
a rozhodnutí "tohle bude zázemí" a "tady se bude provádět" Jsme začali stěhovat matrace, stoly a celkově uklízet materiál.
Večer přijel Láďa se Zuzkou a navštívili jsme Vlčky. 
V sobotu jsme po dalších marných pokusech s centrálou celý den stěhovali a zjišťovali kde budou lepší jaká kamna a kde jaká bedna. Vynesli jsme před bunkr kusy betonu, pravděpodobně zbylé po trhání zvonů a uklidili jsme dřevo a bordel před bunkrem. (Teda kromě těch šutrů, ty přijdou nahoru 
až se bude dělat maketa zvonu, ale nejdříve je rozbijeme na menší)
V neděli jsme se vydali cestou přes N-S 91 a 92 do Velkého Poříčí a domů.